Vergoedingen

Bedragen

Het basisprincipe is het dekken van de operatorkosten voor de administratieve last die de overdracht van informatie naar VAL-I-PAC met zich meebrengt.

De uitbetaalde bedragen zijn forfaitair:

  1. een startpremie (eenmalige premie afhankelijk van de activiteit van de operator)
  2. een administratieve vergoeding van 2 euro per ton gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd materiaal dat de operator aangeeft aan VAL-I-PAC
  3. vergoeding uitgeschreven certificaten Cfr. samenwerkingsovereenkomst
  4. 300 euro per gesorteerd materiaal

Er werden andere specifieke vergoedingen voorzien betreft de stiptheid waarmee de operatoren ons hun informatie doorsturen. Meer weten - Sluiten

De stiptheid waarmee de afvalbeheerders hun gegevens doorsturen naar VAL-I-PAC, is van cruciaal belang. Daarom hebben we een extra premiestelsel uitgewerkt voor al wie inspanningen levert om ons deze gegevens zo snel mogelijk over te maken. Zo kunt u - onder bepaalde voorwaarden - volgende extra premies genieten :  

  • 50 € per maanddeclaratie
  • 100 € per jaardeclaratie

Hoe profiteert u van deze extra vergoedingen ? Meer weten - Sluiten

  • De premie van 50 € per maanddeclaratie is van toepassing vanaf de maand mei (en dus voor 8 maanden in totaal). Deze premie wordt toegekend op voorwaarde dat u uw maanddeclaratie in de applicatie indient voor het einde van de maand volgend op de referentiemaand.

  • De premie van 100 € per jaardeclaratie wordt toegekend aan afvalbeheerders die hun jaardeclaratie voor eind februari indienen.