Uw verplichtingen

Als verpakkingsverantwoordelijke hebt u een informatie- en terugnameplicht naar de overheid toe.

Maar in de praktijk bent u vaak niet langer houder van het verpakkingsafval van uw producten dat zich in de containers van uw klanten bevindt. U dient dan:

  • de verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent te inventariseren en tellen.
  • contact op te nemen met de klanten waaraan u uw producten verkocht zodat ze het bewijs zouden leveren dat deze verpakkingen correct gerecycleerd of gevaloriseerd werden.
  • deze twee informatiestromen te vergelijken en de overheid het bewijs te leveren dat u de vastgelegde percentages individueel hebt behaald (80% recyclage en 85% nuttige toepassing).

U herhaalt dit proces elk jaar opnieuw.

Zelfs al blijft verpakkingsafval in uw onderneming, toch kan het verzamelen van bewijsstukken die aantonen dat u individueel de vereiste percentages op het vlak van recyclage en nuttige toepassing hebt behaald, een allesbehalve eenvoudige klus blijken.

VAL-I-PAC biedt een globale oplossing voor dit probleem.
Klik hier voor meer informatie.

 

Is de wetgeving inzake bedrijfsmatig verpakkingsafval van toepassing op uw bedrijf?
Als u twijfelt aan uw statuut, voer dan volgende test uit.