Een paar kerncijfers om nog meer te weten over VAL-I-PAC !

Ontdek hier een korte animatie

  • 7.200 bedrijven stellen vertrouwen in ons
  • 86% van het op de markt gebrachte bedrijfsverpakkingsafval wordt gerecycleerd
  • 30.000 bedrijven komen in aanmerking voor een recyclagepremie
  • 35.000 rolcontainers voor selectieve inzameling. Dat is twee keer zoveel dan 10 jaar geleden!
  • 100% van het karton, 56% van het plastic afval, 77% hout, 83% metaal krijgt een nieuw leven na inzameling
  • 220 afvalophalers en recyclerswerken met ons samen
  • 10.400 nieuwe bedrijven zijn de laatste 4 jaar met sorteren gestart
  • 2.500 views van de myDeclaration tutorial op Youtube

 

Meer weten? Download het volledige jaarverslag.