De premies

Waarom betaalt VAL-I-PAC premies?

Onze opdracht bestaat erin de overheid de bewijzen te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die onze leden (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt hebben gebracht, gerecycleerd en gevaloriseerd worden van zodra ze afval zijn.

Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd als het al bij de bron gesorteerd is. Daarom geeft VAL-I-PAC financiële steun aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren.